V zime nezabudnite na vodára.

V zime sa väčšina ľudí utiahne do svojich teplých domovov a vychutnávajú si snehovú chumelicu pri okne s teplým čajom v ruke. Pre vodára zima prináša značný počet porúch či havárií ktoré vodár musí riešiť. Tým, že pracuje s materiálom, ako je voda, ktorá podlieha zamŕzaniu je to ohrozujúci element ktoré inštalatérovi robia vrásky. Preto vodár bratislava upozorňuje, že prevencia proti zamŕzaniu je lacnejšia ako nákladné rozmrazovanie. Ak nemá voda vo vodovodnom potrubí dostatočný pohyb, v zimnom období sa môže stať, že zamrzne. Preto treba predchádzať takýmto situáciám, ako potom to riešiť finančne náročným rozmrazovaním. Rady vodára bratislava sa oplatí dodržať Vždy sa ukáže, ktorý majiteľ nehnuteľností nepočúval rady inštalatéra. Ako sa chrániť aby nám voda nezamrzla? Najoblúbenejšie a finančne nenáročné riešenie, je vodu vypustiť. Pri vypúšťaní je dôležitý postup, ktorý zvládne každý správny vodár. Nesmieme zabudnúť ani na vodomer. Zamrznutiu vody v potrubí predídeme aj elektrickými vykurovacími káblami, ktoré vedú súbežne s potrubím. Ďalším spôsobom je uloženie potrubia do hĺbky. Na slovensku sa udáva v rozmedzí 80 až 120 cm. Pri plánovaní uloženia vodovodného potrubia treba počúvať rady od vodára. V prípade, že voda zamrzla vyhľadajte kvalifikovaného inštalatéra, ktorý bezpečne vodu rozmrazí. Najčastejšia metóda ktorú vodár používa je elektrické rozmrazovanie. Je to spôsob, pri ktorom sa používa rozmrazovací transformátor. Toto rozmrazovanie môže robiť len vyškolený vodár. Nie príliš dobrý nápad je rozmrazovať otvoreným ohňom. Zo štatistiky požiarov sú často známe prípady kedy došlo k požiaru. Pri dodržaní uvedených spôsobov rozmrazovania predídeme k vzniku požiaru.enter image description here

enter image description here